ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-18  |   ข่าววันที่: 2020-12-18 |  อ่าน: 670 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติงานสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี จำนวน  1 อัตรา  สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพณิชยการ  รับสมัครตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม 2563  ถึง 6  มกราคม  2564 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น  และภาคบ่าย 13.00 – 16.00  น. ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี  โทร. 0-3677-0002  และ 0-3677-0209 รายละเอียดการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อ "รูปภาพ/เอกสาร "
***หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ ให้ใช้รูปแบบตามที่สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีกำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)***


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (670)  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแ.. (437) คำขวัญจังหวัดลพบุรี.. (367) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ.. (323) 5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด.. (289) 3.จำนวน ทบ.3.. (254) 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่).. (213) 2.จำนวน ทบ.2.. (189) 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม).. (177) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (176) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (175) 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562).. (167) 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ.. (159) 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด.. (158) 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย).. (154) 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด.. (152) กลุ่มแปรรูป.. (146) 12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน).. (144) 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (141) 14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (141)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000