ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ปฏิบัติงานสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี จำนวน  1 อัตรา  สำหรับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาพณิชยการ  รับสมัครตั้งแต่วันที่  25  ธันวาคม 2563  ถึง 6  มกราคม  2564 ในวันราชการ ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น  และภาคบ่าย 13.00 – 16.00  น. ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี  โทร. 0-3677-0002  และ 0-3677-0209 รายละเอียดการรับสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อ "รูปภาพ/เอกสาร "
***หมายเหตุ ใบรับรองแพทย์ ให้ใช้รูปแบบตามที่สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีกำหนด (เอกสารแนบท้ายประกาศฯ)***

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000    fpo-lopburi@hotmail.com   036770209   036770209   แฟนเพจ