ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-01-12  |   ข่าววันที่: 2021-01-12 |  อ่าน: 434 ครั้ง
 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่ หัวข้อ "รูปภาพ/เอกสาร "


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (664)  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแ.. (434) คำขวัญจังหวัดลพบุรี.. (362) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ.. (322) 5.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำปิด.. (284) 3.จำนวน ทบ.3.. (247) 1.จำนวน ทบ.1 / พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่).. (212) 2.จำนวน ทบ.2.. (186) 4.จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม).. (175) สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (174) 10.ปริมาณผลผลิตจากการประมง(ในรอบปี 2562).. (166) 6.จำนวนและพืนที่แหล่งน้ำจืด.. (158) 11.ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ.. (158) ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี.. (158) 8.จำนวนเรือประมงทั้งหมด.. (152) 13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย).. (150) กลุ่มแปรรูป.. (145) 15.จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (141) 19.สัตว์น้ำควบคุม.. (139) 14.จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (138)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี

     ศาลากลางจังหวัดลพุบรี หลังเก่า ชั้น 2 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000