ด่านตรวจประมงมุกดาหาร
https://www4.fisheries.go.th/fishquarantine-mukdahan


  ทั้งหมด


 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

  ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

  0 4267 4132

  0 4267 4131

  danmukfish@gmail.com

 แผนที่ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง