ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร


 ความพึงพอใจต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131