เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 23 กันยายน 256.. [2019-09-23 ] ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน 6 .. [2018-02-20 ] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ป.. [2017-05-05 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตแ.. [2017-05-03 ] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมปฏิบัติงานกับ เ.. [2017-02-23 ] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์.. [2017-02-23 ] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม Web Conferenc.. [2017-02-23 ] กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง.. [2017-02-09 ]

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 เผยเเพร่: 2017-02-09  |  อ่าน: 972 ครั้ง

 

เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ได้บูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตรวจป้องกันลักลอบการนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร โดยไม่ได้รับอนุญาต ณ ท่าเทียบเรือ - ท่าข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหาร และจุดรวมเรือจังหวัดมุกดาหาร จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ