เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


[2022-01-19] ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะ.. [2021-07-21] แนะนำหน่วยงาน.. [2021-05-20] ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 20 พฤษภาคม 2564.. [2017-05-05] ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร ป.. [2017-05-03] ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตแ.. [2017-02-23] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร บูรณาการร่วมปฏิบัติงานกับ เ.. [2017-02-23] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์.. [2017-02-23] เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมประชุม Web Conferenc.. [2017-02-16] จุดปฏิบัติงานด่านตรวจประมงมุกดาหาร.. [2017-02-09] กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง..

เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ บูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  


เมื่อวันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสุรินทร์ ได้บูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานตรวจป้องกันลักลอบการนำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร โดยไม่ได้รับอนุญาต ณ ท่าเทียบเรือ - ท่าข้าม เทศบาลเมืองมุกดาหาร และจุดรวมเรือจังหวัดมุกดาหาร จุดผ่อนปรนบ้านยักษ์คุ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ