แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร


แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน 

ข่าว-กิจกรรม


ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เรื่อง แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

          ตามที่กรมประมงจะดำเนินการปิดระบบ Fisheries Single Window ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00.01 น. ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.59 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน เพื่อติดตั้งระบบงานแอพพลิเคชั่นซอฟแวร์และระบบปรับปรุงข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ข้อมูลในใบอนุญาตและใบรับรองที่ออกผ่านระบบ Fisheries Single Window เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ นั้น

          กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSWตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW ดังนี้

         1.ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ

         2.ที่อยู่ภาษาอังกฤษ

หากการแจ้งข้อมูลภาษาอังกฤษไม่ครบถ้วนให้ผู้ใช้งานระบบ FSW แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตามแบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต หรือด่านตรวจสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนไว้ ก่อนวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ http://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201702161019121_pic.pdf และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2579 1878

           จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560                                                         

                                                             (นายถาวร  ทันใจ)                                                                     

                                        ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   136   ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 1 ธันวาคม 2565   86  สถิตินำเข้า - ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร เดือน ธันวาคม ปี พ...  79  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 13 ธันวาคม 2565   78  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566   75  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565    64  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565   63  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 15 ธันวาคม 2565   62  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565   61  ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานด้านจัดทำข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ...  61


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

     ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    danmukfish@gmail.com   0 4267 4132   0 4267 4131