แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน 

ข่าว-กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2017-02-21  |   ข่าววันที่: 2017-02-21 |  อ่าน: 1,301 ครั้ง
 

ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

เรื่อง แจ้งผู้ใช้งานระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window : FSW) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียน

          ตามที่กรมประมงจะดำเนินการปิดระบบ Fisheries Single Window ในวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 00.01 น. ถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 23.59 น. รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน เพื่อติดตั้งระบบงานแอพพลิเคชั่นซอฟแวร์และระบบปรับปรุงข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้การเชื่อมโยงคำขอกลาง (FSW) ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ข้อมูลในใบอนุญาตและใบรับรองที่ออกผ่านระบบ Fisheries Single Window เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ นั้น

          กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต จึงขอแจ้งให้ผู้ใช้งานระบบ FSWตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวในระบบ FSW ดังนี้

         1.ชื่อผู้ประกอบการภาษาอังกฤษ

         2.ที่อยู่ภาษาอังกฤษ

หากการแจ้งข้อมูลภาษาอังกฤษไม่ครบถ้วนให้ผู้ใช้งานระบบ FSW แจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตามแบบคำขอเปลี่ยนแปลงทะเบียนหมายเลข 7 ณ กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต หรือด่านตรวจสัตว์น้ำที่ขึ้นทะเบียนไว้ ก่อนวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอได้ที่ http://www4.fisheries.go.th/local/pic_activities/201702161019121_pic.pdf และสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2579 1878

           จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                                ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560                                                         

                                                             (นายถาวร  ทันใจ)                                                                     

                                        ผู้อำนวยการกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 2 สิงหาคม 2564  (137)   สถิติการนำเข้า-ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ  (129)  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 16 สิงหาคม 2564  (129)  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 13 สิงหาคม 2564  (122)  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 24 สิงหาคม 2564  (122)  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 14 สิงหาคม 2564  (118)  สถิตินำเข้า - ส่งออก สินค้าสัตว์น้ำ ผ่านด่านตรวจประมงมุกดาหาร เดือน กรกฎาคม ปี พ... (118)  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 6 สิงหาคม 2564  (118)  สถิติการส่งออกสินค้าประมง ของด่านตรวจประมงมุกดาหาร ประจำเดือนกันยายน 2564  (116)  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 9 สิงหาคม 2564  (114)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงมุกดาหาร

     ด่านตรวจประมงมุกดาหาร เลขที่ 151 หมู่ 7 ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000