การแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ด่านตรวจประมงมุกดาหาร


ฟอร์มแบบรับรองตนเอง (การแจ้งดำเนินการส่งออกสัตวืน้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ) 


ฟอร์มการออกคำขอใบแจ้ง-FILE2 


ฟอร์มการออกคำขอใบแจ้ง 


ขั้นตอนการปฏิบัติตามประกาศฯเรื่องการส่งออก 


การปฏิบัติตามประกาศฯเรื่องการส่งออก 


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565   105   ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 8 มิถุนายน 2565   85  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 13 มิถุนายน 2565   77  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 15 มิถุนายน 2565   75  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 14 มิถุนายน 2565   71  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 16 มิถุนายน 2565   70  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 11 มิถุนายน 2565   69  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 12 มิถุนายน 2565   67  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 23 มิถุนายน 2565   67  ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 27 มิถุนายน 2565   66