ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ กองตรวจการประมง กรมประมง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวhttps://www4.fisheries.go.th/lampaofisheries

RSS-ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

   26 พ.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    26 พ.ค. 2566  กค.  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    26 พ.ค. 2566  กค.  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    25 พ.ค. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ป้องกันการปลอมแปลงใบรับรองสุขอนามัยสินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 1 รายการ โดยวิธ..    25 พ.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ HP Laserjet P1102 จำนวน 1 เครื่อง และจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Samsung ML22..  อ่านทั้งหมด


รายละเอียดศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ที่อยู่  87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000

เบอร์โทรศัพท์  043-840510

FAX  043-840510

email  lampao501@gmail.com

แผนที่..คลิก แผนที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น..คลิก ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง

CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs IPv6