ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ตรวจติดตามงาน ศปจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสั่งกัด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ตรวจติดตามงาน ศปจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสั่งกัด 

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมงตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันแล...


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05.00 – 16.30 น.

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน การทำการประมงในเขตพื้นที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้ง ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานใหกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510