ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ตรวจติดตามงาน ศปจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสั่งกัด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ตรวจติดตามงาน ศปจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสั่งกัด 

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมงตรวจเยี่ยมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 เผยเเพร่: 2020-11-02  |   ข่าววันที่: 2020-11-02 |  อ่าน: 745 ครั้ง
 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 05.00 – 16.30 น.

ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ตรวจเยี่ยมและติดตามงาน การทำการประมงในเขตพื้นที่เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้ง ประชุมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานใหกับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการในสังกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000