การบริหารจัดการ 


วันที่ 30 ม.ค. 66 ตามที่มอบหมายให้ กระผม นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีผู้ลักลอบทำการประมงเครื่องมืออวนรุนประกอบเรือยนต์ ที่เขื่อนยโสธร-พนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
  ผลการปฏิบัติงาน
-เข้ายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าของการดำเนินคดีฉบับที่ 2 และสอบถาม พงส. เวรประจำวัน ผู้รับเอกสาร ซึ่งทาง พงส. กำลังติดตามผู้กระทำผิด ตามที่ ศูนย์ฯ ได้แจ้งความกล่าวทุกข์มาดำเนินคดี
-ติดต่อประสาน หน.กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เพื่อนำเรียนประมงจังหวัดร้อยเอ็ด ช่วยประสาน ผกก.ร้อยเอ็ด เร่งรัดการดำเนินคดี 
-เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ เขื่อนยโสธร-พนมไพร สอบถามข้อมูลการลักลอบทำการประมง พบว่าเรือประมงส่วนใหญ่ จอดอยู่ริมตลิ่ง แตยังมีการลักลอบใช้เครื่องดังกล่าวอยู่อีก 2 ลำ ที่แอบลักลอบทำการประมง
-ในช่วงนี้กระแสน้ำท้ายเขื่อน มีกระแสน้ำแรง ทำให้ผู้ที่ลักลอบทำประมงเครื่องมืออวยนรุนฯ ไม่สามารถทำการประมงได้
-ชลประทาน มีการติดป้ายห้ามทำการประมงเพิ่มเติม และห้ามสร้างสิ่งปลูกสร้าง