ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง


ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง 


วันที่ 20 ม.ค. 66 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์  โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว และลำน้ำสาขาต่างๆ พื้นที่ จ.กาฬสินธ์ุ และ จ.อุดรธานี
    ผลการปฏิบัติงาน
-ทำการรื้อถอนเครื่องมืออวนลากทับตลิ่ง กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร จำนวน 2 ผืน บริเวณพื้นที่ บ้านดง หมู่ 4 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
-ทำการประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมงฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับชาวประมงที่ใช้เครื่องมือข่ายลอย จำนวน 10 ราย , เครื่องมือเบ็ดราว จำนวน 1 ราย  ได้ทราบ
- สอบถามปัญหาการทำประมง และหาข้อมูลผู้ลักลอบใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ ,เครื่องมืออวนลากทับตลิ่ง และเครื่องมือข่ายลอยประกอบไม้กระทุ้งน้ำวันที่ 20 ม.ค. 66 เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์  โดย นายสุธีร์ ศรีเพชร เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน พร้อม จนท. รวม 5 นาย นำเรือตรวจประมงน้ำจืดลำปาว 11 ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำประมง ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว และลำน้ำสาขาต่างๆ พื้นที่ จ.กาฬสินธ์ุ และ จ.อุดรธานี
    ผลการปฏิบัติงาน
-ทำการรื้อถอนเครื่องมืออวนลากทับตลิ่ง กว้างประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 100 เมตร จำนวน 2 ผืน บริเวณพื้นที่ บ้านดง หมู่ 4 ต.ภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธ์ุ 
-ทำการประชาสัมพันธ์ พ.ร.ก.การประมงฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับชาวประมงที่ใช้เครื่องมือข่ายลอย จำนวน 10 ราย , เครื่องมือเบ็ดราว จำนวน 1 ราย  ได้ทราบ
- สอบถามปัญหาการทำประมง และหาข้อมูลผู้ลักลอบใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ ,เครื่องมืออวนลากทับตลิ่ง และเครื่องมือข่ายลอยประกอบไม้กระทุ้งน้ำ