พัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วยงาน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


พัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วยงาน 

ปรับปรุงภูมิทัศน์หน่วยงาน


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ผอ.ศปจ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านร่วมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบหน่วยงาน เพื่อความเรียบร้อย สวยงาม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510