ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 ร่วมกับหน่วยงานประมงในจังหวัด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 ร่วมกับหน่วยงานประมงในจังหวัด 

ประชุม


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 4 นาย เข้าร่ามประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง ประจำเดือนตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ การประชุมเป็นด้วยความเรียบร้อย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510