ภาพการมอบทุ่นแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


ภาพการมอบทุ่นแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน 

ส่งมอบทุ่นแนวเขตอนุรักษ์


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

ได้ส่งมอบทุ่นแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน จำนวน 14  ใบ

พร้อมเชือกผูกทุ่น ให้กับชุมชนบ้านนาอวน และชุมชนบ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

และได้ส่งมอบทุ่นแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน จำนวน 4 ใบ ให้กับชุมชนบ้านหนองสามขา ตำบลหนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
       

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510