ประชุมศูนย์ฯ ร่วมพัฒนาศูนย์ฯ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


ประชุมศูนย์ฯ ร่วมพัฒนาศูนย์ฯ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ศปจ.กาฬสินธุ์ ได้ประชุมสรุปผลการปฏิบัติและวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือน /ร่วมกันพัฒนาศูนย์ฯ /ซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ/ร่วมกิจกรรมงานกีฬาสีโรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร #พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาสถานที่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510