โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์


โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564 

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง


วันที่ 9 ธันวาคม 2563

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ จำนวน 7 นาย ลงพื้นที่ ชุมชนประมงบ้านท่าเรือภูสิงห์ หมู่ 9 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อประชุมชี้แจงโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง พบปะผู้นำชุมชน เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510