ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564...

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

 เผยเเพร่: 2021-03-26  |   ข่าววันที่: 2021-03-25  |  62 ครั้ง


การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ...

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

 เผยเเพร่: 2021-03-23  |   ข่าววันที่: 2021-03-22  |  99 ครั้ง


 วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์ ได้รั


โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564...

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

 เผยเเพร่: 2021-02-06  |   ข่าววันที่: 2021-02-06  |  121 ครั้ง


โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564...

ข่าวส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนประมง

 เผยเเพร่: 2020-12-13  |   ข่าววันที่: 2020-12-09  |  93 ครั้ง


  •  บทความ
  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000