ประกาศทั้งหมด

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ตรวจติดตามงาน ศปจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสั่งกัด.. (521)  ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม.. (422) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (210) กิจกรรมควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (182) ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 ร่วมกับหน่วยงานประมงในจังหวัด.. (175) ศูนย์ฯ.. (169) พัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วยงาน.. (167) ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ จำนวน 38 รายการ พร้อมเสาวิทยุ.. (158) ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง.. (140) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมง.. (128) ป้องกันและปราบปรามการทำผิดกฎหมายประมง.. (122) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (118) ข่าวบริการประชาชน.. (117) ข่าวบริการประชาชน.. (117) ภาพการมอบทุ่นแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน.. (107) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (96) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (96) กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง.. (95) กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง.. (95) กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง.. (95)