ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน

  •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์
  •   ประกาศวันที่: 2019-08-22
  •   ประกาศสิ้นสุดเเล้วเมื่อวันที่: 2019-08-31 
  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

     87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000    lampao501@gmail.com   043-840510   043-840510