ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

 เผยเเพร่: 2019-08-22 |  ผู้สนใจ: 87
 

ข่าวสารและประกาศของหน่วยงาน

 •   หน่วยงาน: ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์
 •   ประกาศวันที่: 2019-08-22
 •   สิ้นสุดวันที่: 2019-08-31
 •  บทความ
 • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
 •  Hit 20 อันดับ
 • ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม.. (316)  ผู้อำนวยการกองตรวจการประมง ตรวจติดตามงาน ศปจ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานในสั่งกัด.. (190) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (113) กิจกรรมควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (108) พัฒนาปรับภูมิทัศน์หน่วยงาน.. (75) ศูนย์ฯ.. (68) ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2563 ร่วมกับหน่วยงานประมงในจังหวัด.. (53) ภาพการมอบทุ่นแนวเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำชุมชน.. (47) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (47) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (27) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ปี 2564.. (24) ประชุมศูนย์ฯ ร่วมพัฒนาศูนย์ฯ .. (14) กิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรประมง.. (12) การควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย.. (10)

  Copyright © 2016-2021 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดกาฬสินธุ์

   87 หมู่ที่ 9 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46000