การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร  2,107

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลี้ยงปลาหน้าหนาว

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นวิทยากร อบรมการแปรรูปสัตว์น้ำเมนู ปลาส้ม แก่กลุ่มแม่บ้าน แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ร่วมเป็นวิทยากรอบรมการแปรรูปสัตว์น้ำ เมนูปลาส้ม ซึ่งจัดโดยสำนักงานเกษตรพื้นที่ 1 แก่กลุ่มแม่บ้าน แขวงคลองสิบ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาต่อยอดการเพิ่มมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ แก่กลุ่มแม่บ้าน และเกษตรกร

นายอนันต์ สี่หิรัญวงศ์ ประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีและรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

รายงานผลน้ำ ประจำเดือน กย. 2563