ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  8,253

 MOAC IMPORTANT POLICIES โครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ศพก.ด้านการประมง คุณธนาตย์ หง่าหลี (ล้อมรัก ออร์แกนิค ฟาร์ม)?

ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ส่งออกไปยัง สปป.ลาว

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายบุญส่ง พานชัยภูมิ หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ด่านฯ นำโดยนายวัลลภ กองกรม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยพร้อมด้วยนายพินิจ โจนลายดา เจ้าหน้าที่ด่าน ตรวจสอบสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำส่งออก ไป สปป.ลาว ที่หน้าสำนักงานด่านฯ ใบแจ้งดำเนินการส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

การศึกษาการจัดทำสถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ำเค็มที่ขึ้นท่ารายจังหวัด

กิจกรรมควบคุมและเฝ้าระวัง

วันที่  21  กันยายน 2562 นปจ.เขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ โดยนายพีรศักดิ์ ฉัตรมาลัย เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ รวม 4 นาย ออกปฏิบัติงานควบคุมการทำการประมงในพื้นที่แหล่งน้ำจืด พื้นที่ อ่างเก็บน้ำแม่เส้า ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยรถยนต์ราชการ ทะเบียน 1ฝ 2390 ผลการปฏิบัติงาน ร่วมกันจับกุมผู้

ศพก.

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 18 กันยายน 2562

ผลของสาหร่ายสไปรูลิน่าและแอสตาแซนทินต่อสี และการเจริญเติบโตของ ปลาหมอสีครอสบรีด (Cichlasoma sp.)

คู่มือการประกวดปลาสวยงามใน ประเทศไทย