งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  87,666

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ฐานข้อมูลด้านการประมง เดือน เมษายน 2564

ประชุม ให้ความรู้การใช้จุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม แปลงปี 2561 และแปลงปี 2563

วันที่   25 - 26  กุมภาพันธ์  2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยนางสาวเพลินพิศ  ธารีเธียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฯ จัดประชุม ให้ความรู้การใช้จุลินทรีย์ ปม.1 ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ กุ้งก้ามกราม แปลงปี 2561

ประมงอำเภอหนองโดน ลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อเลี้ยง หลังรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ( ทบ.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน 2564

รายงานผลการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากธรรมชาติ ประจำเดือนเมษายน 2564

การฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ศพจ.ยโสธร

1005/2561

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)