งานช่วยเหลือประชาชนเกษตรกร  86,498

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

ขยายระยะเวลาการลงลูกพันธุ์กุ้งของเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ทั้งระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น นายชวพจน์ นกหนู ประมงจังหวัดชุมพร ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบ ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดชุมพร เพื่อพิจารณาคดีความผิดตาม พรก. การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

e-library กรมประมง

แบบฟอร์ม 13 คชก ใหม่

สรุปผลการจัดซื้อ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

ประชาสัมพันธ์ COVID-19

ปก

การฝึกอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเกษตรกร" รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564 ศพจ.ยโสธร