สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก วันที่ 5 ธันวาคม 2565
สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยนายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรมวันดินโลก ปี 2565 อำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยมีนางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และประชาชนในพื้นที่อำเภอคำขื่อนแก้วเข้าร่วมดังกล่าว 
ในการนี้ได้สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้วได้ร่วมจัดนิทรรศการวันดินโลก และการออกร้านจำหน่ายสินค้า Fisherman  Shop  @ Khum  Khuean Kaeo โดยมีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเกษตรผสมผสานและแปรรูปประมง ม. 1 ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร มาออกร้านจำหน่ายสินค้าในวันนี้
ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  259   ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  123  "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"   120  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   108  ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566   107  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส...  106  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   104  จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต...  98  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร   96  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง   94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ