สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ภายใต้การอำนวยการของ นายสรวิศ  สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุม มอบหมายให้ นายดุสิต สุทธิประภา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานจัดกิจกรรมวันดินโลก (Word Soil Day ) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอำเภอกุดชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และเครือข่ายโคกหนองนากุดชุม ร่วมกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี โคก หนอง นา โมเดล" นวดข้าวอนุรักษ์วิถีไทย และปลูกต้นไม้ ภายใต้หัวข้อ " Great food from good soil for better lite หรือ ดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข" ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อหลักที่กำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO "Soils, Where food begins  อาหาร ก่อกำเนิดเกิดจากดิน" เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ แปลง "โคก หนอง นา โมเดล" ของนายโกเมศ มาสขาว บ้านโคกสวาท หมู่ที่ 10 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  257   ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  123  "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"   120  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   108  ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566   107  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส...  105  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   103  จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต...  98  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร   95  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง   93


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ