ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รายใหม่)

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รายใหม่) วันที่ 4 กเันยายน 2565 นายณัฐวรรธน์ เตี๋ยสุวรรณ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายปรมัตถ์ฌาน สมหมาย นักวิชาการประมง ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (รายใหม่)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  230   เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์   102  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    101  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  100  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    92  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   89  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   87  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   85  ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566   66  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   65


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ