ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร  



   ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 
        8 ก.ย.2565 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัด เลขานุการคณะกรรมการฯและกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหมอนขิด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 7 แห่ง ประกาศยกเลิกเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ 1 แห่ง และเห็นชอบแนวทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการประกาศเขตฯการดำเนินการจัดประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย...

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  220   เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์   102  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    100  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  98  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    91  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   87  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   86  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   84  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   63  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง   62


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ