ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ 

POP UPวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  นายพรพิเชษร์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร นางสุมาลี จันทะคูณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายศักดิ์ธนา คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรฯ และราษฎร บ้านหนองลาดควาย หมู่ 3 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อชี้แจงและระดมความคิดเห็นในการออกกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติร่วมกัน ในการดำเนินโครงการฯ การระด มทุน การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติการสมัครเป็นสมาชิก รวมทั้ง ชี้แจงการจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในชุมชน ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  323   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  172   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  118  ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  113  ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  113  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   99   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  99  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  91  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    91  ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั...  87


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ