อบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอด้านการบริหารจัดการประมง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


อบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอด้านการบริหารจัดการประมง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

เกี่ยวกับเรา


อบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอด้านการบริหารจัดการประมง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings..คลิก


วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
นายสมาน  โรมพันธ์ ประมงอำเภอมหาชนะชัย  นางนริสรา  สุระสาย ประมงอำเภอป่าติ้ว  และนายธีระพงษ์ โสทะรักษ์  ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอำเภอด้านการบริหารจัดการประมง ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ส่งสัญญาณจาก ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประมง ระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ประมงอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานประมงจังหวัด จำนวน 80 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรม ดังนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และความเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการประมง
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความเข้าใจแนวทางที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการประมง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของประมงอำเภอ โดยมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยรับฟังการบรรยายหัวข้อ
- ภาคเช้า (เวลา 09.00 -12.00 น.) เรื่อง การกำหนดมาตรการด้านประมง บรรยายโดย นายพัฒนพงศ์ ชูแสง ผู้อำนวยการกอง บริหารจัดการทรัพยากรและกําหนดมาตรการ
- ภาคบ่าย (เวลา 13.00-17.00น.) เรื่อง บทบาทหน้าที่ของประมงอำเภอและการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาค บรรยายโดยนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 123 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6