ขับบเคลื่อนงาน และติดตามผล โครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ขับบเคลื่อนงาน และติดตามผล โครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

Newsวันที่ 25 มกราคม 2565 นายพรพิเชษฐ์ ปัญญาประมงอำเภอเมืองยโสธร รับผิดชอบพื้นที่อำเภอทรายมูล ร่วมประชุมกับส่วนราชการ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เพื่อพิจารณาแนวทาง ในการยกระดับ คุณภาพเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ และกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและยกระดับการทำการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์  ณ ศาลาประชาคมบ้านโสกผักหวาน หมู่ 4 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง...  275   ประมงจังหวัดยโสธรและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก ร่วมหารือการขับเคลื่อน "กิจก...  109  ออกคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระดับจังหวัด ประจำปี 25...  107   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  97  ยโสธรขับเคลื่อนธนาคารสัตว์น้ำ   93  ยโสธรขับเคลื่อนโครงการธนาคารสัตว์น้ำ    89  ประมงจังหวัดยโสธรออกตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอเลิงนกทา เพื่อให้กำลังใจและสอบถา...  87  ตรวจใบอนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ สำหรับร้านขายอาหารสัตว์น้ำ ที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จั...  83   ดำเนินการจัดฝึกอบรม ภายใต้แผนงานโครงการส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์ หลักสูตรส่ง...  82  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  80


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ