สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการเพาะพันธุ์ และการอนุบาลลูกปลาไน ของเกษตรกร ศูนย์ฯ ศพก. เครือข่ายด้านประมง ปี 2563 และแปลงเรียนรู้ของ นางสาวสมร กล้าหาญ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการเพาะพันธุ์ และการอนุบาลลูกปลาไน ของเกษตรกร ศูนย์ฯ ศพก. เครือข่ายด้านประมง ปี 2563 และแปลงเรียนรู้ของ นางสาวสมร กล้าหาญ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 

News


สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธร ดำเนินการเพาะพันธุ์ และการอนุบาลลูกปลาไน ของเกษตรกร ศูนย์ฯ ศพก. เครือข่ายด้านประมง ปี 2563 และแปลงเรียนรู้ของ นางสาวสมร กล้าหาญ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่..คลิก

วันที่ 26 มกราคม 2565 นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร  ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการดำเนินการเพาะพันธุ์ และการอนุบาลลูกปลาไน ของเกษตรกร ศูนย์ฯ ศพก. เครือข่ายด้านประมง ปี 2563 แปลงเรียนรู้ของ นางสาวสมร กล้าหาญ เกษตรกร โครงการ 1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านโสกผักหวาน บ้านสีสุก ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 280   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 157 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 130 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 126 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 119 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 115 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6