ข่าวประชาสัมพันธ์ 355/2564 ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้วลงพื้นที่ปฏิบัติงาน

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 355/2564 ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้วลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ข่าวประชาสัมพันธ์ 355/2564 ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้วลงพื้นที่ปฏิบัติงาน..คลิก

วันที่ 18 สิงหาคม 2564

นายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้วลงพื้นที่ปฏิบัติงานดังนี้

1.ติดตามงานและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมงในพื้นที่ตำบลทุ่งมน ตำบลดงแคนใหญ่ และตำบลนาแก รวมเกษตรกรทั้งสิ้น 15 ราย และได้และประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูปลาวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนให้แก่เกษตรได้รับทราบและถือปฏิบัติ

2.ลงพื้นสำรวจแหล่งน้ำที่เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้แก่

- อ่างห้วยยาง บ้านหนองเทา ตำบลนาแกขนาดพื้นที่ 50 ไร่

-วังย่าแหว่ว บ้านม่วง ตำบลนาแก พื้นที่ 31 ไร่

- อ่างห้วยบ่อแก บ้านปลาอีด ตำบลนาแก ขนาดพื้นที่ 112.50 ไร่

พบว่าสภาพทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำเพียงพอตลอดทั้งปี ยังมีความเหมาะสมที่จะประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต่อไป  ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 123 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6