ข่าวประชาสัมพันธ์ 354/2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 354/2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 354/2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามงานตามนโยบาย ครั้งที่ 2/2564..คลิก

  17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Application Zoom ณ.ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ในการประชุมเพื่อตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2 ของนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 14 โดยผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ของกรมประมง มีนายแสน ศรีงาม ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 14 ร่วมประชุม

   สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ได้รายงานความก้าวหน้า ของงาน/โครงการ เฉพาะในส่วนที่สำนักงานฯรับผิดชอบของงาน ตามนโยบายการติดตาม ทั้ง 9 ประเด็น ทั้งนี้ สำนักงานฯได้ชี้แจงเพิ่มเติมในแนวทางการดำเนินการในประเด็นการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยนำเรียนว่า สำนักงานฯได้เสนอขอให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์จังหวัดยโสธร โดยให้เพิ่ม "การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านประมง" ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 "การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ. ศ. 2560- 2570)ของจังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 278   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 153 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 133 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 121 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 113 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 112


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6