ข่าวประชาสัมพันธ์ 288/2564 มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 288/2564 มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 288/2564 มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2564..คลิก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00 น. 
สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว โดยนายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร โดยนายศุภรัตน์ ขันงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร โดยนายภานุพงศ์  ศรีคำทิพย์  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทฤษฎีใหม่ ปี 2564 ในพื้นที่ตำบลทุ่งมน ตำบลดงแคนใหญ่ และตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว ดังนี้ เกษตรกรต้นแบบ 1 ราย พันธุ์ปลาตะเพียน 4,000 ตัว อาหารปลากินพืช 3 กระสอบ เกษตรกรเครือข่าย 14 ราย พันธุ์ปลาตะเพียน รายละ 2,000 ตัว อาหารปลากินพืช รายละ 1 กระสอบ รวมเกษตรกรทั้งสิ้นจำนวน 15 ราย และได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ประกาศกรมประมง ห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่/เลี้ยงตัวอ่อน (ฤดูน้ำแดง) ให้เกษตรกรได้ทราบด้วย และเวลา 10.00 น. ติดต่อประสานงานเพื่อขับเคลื่อนงานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยยาง บ้านหนองเทา ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 280   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 157 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 130 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 126 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 119 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 117 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 115 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 114


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6