ข่าวประชาสัมพันธ์ 287/2564 โครงการตามพระราชดำริ บริเวณแหล่งน้ำหนองอึ่ง โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และร่วมประชุมขับเคลื่อน งานโครงการต่างๆ ของสำนักงาน ประมงจังหวัด ยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 287/2564 โครงการตามพระราชดำริ บริเวณแหล่งน้ำหนองอึ่ง โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และร่วมประชุมขับเคลื่อน งานโครงการต่างๆ ของสำนักงาน ประมงจังหวัด ยโสธร ข่าวประชาสัมพันธ์ 287/2564 โครงการตามพระราชดำริ บริเวณแหล่งน้ำหนองอึ่ง โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และร่วมประชุมขับเคลื่อน งานโครงการต่างๆ ของสำนักงาน ประมงจังหวัด ยโสธร..คลิก

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

นายพรพิเชษฐ์ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร และนายสมานโรมพันธ์ ประมงอำเภอมหาชนะชัย ปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้

1. ให้อาหาร ลูกอ๊อด บริเวณแหล่งน้ำหนองอึ่ง

2.ปฎิบัติงานโครงการพัฒนาเกษตรอินทรัย์ ปี 2563 ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดยโสธร ทำการมอบปัจจัยการผลิต พันธ์ุปลาตะเพียนขาว ให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 4 รายละ 1,500 ตัว และตรวจเยี่ยมบ่อเลี้ยงอินทรีย์ของเกษตรกร พบว่าการดำเนินงานด้านการเลี้ยงเป็นไปตามมาตรฐานอินทรีย์ และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมืองดจับสัตว์น้ำ ช่วงฤดูปลาวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม พื้นที่บ้านสิงห์ ต.สิงห์ อ.เมือง

3.ร่วมประชุม ขับเคลื่อนโครงการตามงานต่างๆ ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุม สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ผลการดำเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ดำเนินการ ณ สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 123 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

  รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6