ข่าวประชาสัมพันธ์ 269/2564 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลุ่มจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 269/2564 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลุ่มจังหวัด ข่าวประชาสัมพันธ์ 269/2564 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลุ่มจังหวัด..คลิก

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลุ่มจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เขต 5 ติดตามให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอกุดชุม ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว และประมงอำเภอป่าติ้ว ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ของ สตง.ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ให้มีความยั่งยืน โดยหน่วยงานควรพิจารณาสร้างกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า ที่จูงใจให้เกษตรกร อยากจะผลิตสินค้าที่มีการรับรองให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 124 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6