ข่าวประชาสัมพันธ์ 269/2564 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลุ่มจังหวัด

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 269/2564 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลุ่มจังหวัด  

News

 เผยเเพร่: 2021-07-05  |   ข่าววันที่: 2021-07-01 |  อ่าน: 111 ครั้ง
 

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)ติดตามการดำเนินงานโครงการงบกลุ่มจังหวัด

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) เขต 5 ติดตามให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีนายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอกุดชุม ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว และประมงอำเภอป่าติ้ว ร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ คณะเจ้าหน้าที่ของ สตง.ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตามยุทธศาสตร์ให้มีความยั่งยืน โดยหน่วยงานควรพิจารณาสร้างกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้า ที่จูงใจให้เกษตรกร อยากจะผลิตสินค้าที่มีการรับรองให้ได้ตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในกระบวนการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน

 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (541) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร