ข่าวประชาสัมพันธ์ 268/2564 ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์บากเรือ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 268/2564 ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์บากเรือ 

News

 เผยเเพร่: 2021-07-05  |   ข่าววันที่: 2021-07-25 |  อ่าน: 57 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 จ้างเหมาเกษตรอินทรีย์ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำบ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์บากเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อควบคุมการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานอินทรีย์ จึงต้องชี้แนะเกษตรกรในการให้อาหาร และการดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆบ่อเลี้ยงปลาไม่ให้เกิดความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามขั้นตอนการได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน มกษ. 9000 เล่ม 1-2552 สัตว์น้ำอินทรีย์แบบกลุ่มต่อไป

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (544) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร