ข่าวประชาสัมพันธ์ 257/2564 ประชุมทบทวนตัวชี้วัด รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 257/2564 ประชุมทบทวนตัวชี้วัด รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 

News

 เผยเเพร่: 2021-07-05  |   ข่าววันที่: 2021-06-23 |  อ่าน: 42 ครั้ง
 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการจัดทำและกำกับตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอกุดชุม เพื่อทบทวนตัวชี้วัดรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2564 ของ หัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรโดยที่ประชุมมีมติ ปรับปรุงตัวชี้วัดในเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายบางตัว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายผู้บังคับบัญชาในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ด้วย อนึ่ง ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการจัดเวรยามเพื่อเฝ้าดูแลลูกพันธุ์กบและพันธุ์ปลาที่เพาะพันธุ์ได้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่"หนองอึ่ง"อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักงานฯจัดเจ้าหน้าที่(ผู้ชาย)ทุกคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรยามเฝ้าดูแลหมุนเวียนทุกวันใน 1 สัปดาห์

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (578) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (577) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร