ข่าวประชาสัมพันธ์ 257/2564 ประชุมทบทวนตัวชี้วัด รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 257/2564 ประชุมทบทวนตัวชี้วัด รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์ 257/2564 ประชุมทบทวนตัวชี้วัด รอบการประเมินครั้งที่ 2/2564..คลิก

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร ประชุมคณะกรรมการจัดทำและกำกับตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2564 ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอกุดชุม เพื่อทบทวนตัวชี้วัดรอบการประเมิน ครั้งที่ 2/2564 ของ หัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดยโสธรโดยที่ประชุมมีมติ ปรับปรุงตัวชี้วัดในเรื่องงานที่ได้รับมอบหมายบางตัว เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติงานโครงการตามนโยบายผู้บังคับบัญชาในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งให้สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและประเมินสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ด้วย อนึ่ง ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการจัดเวรยามเพื่อเฝ้าดูแลลูกพันธุ์กบและพันธุ์ปลาที่เพาะพันธุ์ได้ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่"หนองอึ่ง"อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยที่ประชุมมีมติให้สำนักงานฯจัดเจ้าหน้าที่(ผู้ชาย)ทุกคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรยามเฝ้าดูแลหมุนเวียนทุกวันใน 1 สัปดาห์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 123 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6