ข่าวประชาสัมพันธ์ 256/2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ(เขต14)ตรวจติดตามงานพื้นที่ยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 256/2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ(เขต14)ตรวจติดตามงานพื้นที่ยโสธร  

News

 เผยเเพร่: 2021-07-05  |   ข่าววันที่: 2021-06-21 |  อ่าน: 102 ครั้ง
 

  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต14 ตรวจติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดยโสธร โดยช่วงเช้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรกรนางพรรณี สืบศรี ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร และในช่วงบ่าย ประชุมติดตามขับเคลื่อนนโยบายระบบตลาดนำการผลิต(ข้าวอินทรีย์)ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดยโสธร ภาคเอกชน และกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งชี้แจงการขอกู้เงินโครงการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ณ กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (541) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร