ข่าวประชาสัมพันธ์ 212/2564 อบรมโครงการเลี้ยงกบและปลาดุกในกระชังบก บ้านดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 212/2564 อบรมโครงการเลี้ยงกบและปลาดุกในกระชังบก บ้านดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร 

News

 เผยเเพร่: 2021-06-01  |   ข่าววันที่: 2021-06-24 |  อ่าน: 178 ครั้ง
 

เมื่อวัน 24 พฤษภาคม 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร จัดอบรมเกษตรกรโครงการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร โครงการย่อยการเลี้ยงกบและปลาดุกในกระชังบก โดยเบิกจ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ณ บ้านดู่ทุ่ง หมู่ 2 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร และได้ตรวจรับและมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ กระชังบก อาหารกบ และอาหารปลาดุก ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ฯ จำนวน 27 ราย

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (975) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (709) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (579) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (577) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (567) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (562) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (528) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (518)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร