ข่าวประชาสัมพันธ์ 211/2564 ออกคัดเลือกเกษตรกร เพื่อสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 211/2564 ออกคัดเลือกเกษตรกร เพื่อสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 

News

 เผยเเพร่: 2021-06-01  |   ข่าววันที่: 2021-05-17 |  อ่าน: 76 ครั้ง
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายสมเพชร สอนถม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางรุจิรัฏฐ์ ศรีวสุทธิ์ ประมงอำเภอกุดชุม รับผิดชอบงานประมงอำเภอไทยเจริญ ออกคัดเลือกเกษตรกร เพื่อสมัครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร กรมประมง คือนายประยูร ปั้นทอง ตำแหน่งประธานศพก.หลักอำเภอไทยเจริญ บ้านหนองคูน้อย ตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ นายสมบัติ ชุมนุม ดำเนินกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ บ้านโนนปะทาย ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม และนายชุมพร ผ่องใส ประธานกลุ่มแปรรูปปลาส้มอินทรีย์ บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (981) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (752) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (546) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร