สไลด์โชว์ 2

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


สไลด์โชว์ 2 

สไลด์โชว์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินควา...  341   ประกาศเลื่อน การประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัน...  280  ประกาศผลการเลือกสรรและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต...  195  ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์...  149  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Fisherman Shop @YASOTHON   145  ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  68  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    67  ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร 65   66  เสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรประจำสัปดาห์   62  ยโสธรประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดยโสธร    53


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo-yasothon@dof.in.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ