ข่าวประชาสัมพันธ์ 194/2564 ร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน และงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 194/2564 ร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงาน และงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ  

  30 เมษายน 2564 นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร มอบหมายนางสาวกิ่งเทียน เรืองตนนอก วิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม...  252   ลงพื้นที่อำเภอทรายมูล เพื่อสอบถามข้อมูลเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเก...  121  "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"   117  สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   104  ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566   102  สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก   100  จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต...  95  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส...  93  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร   91  ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง   90


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000    fpo_yasothon@fisheries.go.th   045-580218   045-580218   แฟนเพจ