ข่าวประชาสัมพันธ์ 136/2564 งานฟิวเดย์ ปี 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 136/2564 งานฟิวเดย์ ปี 2564 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-24 |  อ่าน: 121 ครั้ง
 

วันที่ 24 มีนาคม 2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ปฏิบัติงานร่วมกับประมงอาสา และ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บ้านโสกผักหวานบ้านสีสุก ทำการ จัดนิทรรศการมีชีวิต แสดงการเพาะพันธุ์ปลาด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ จัดแสดง สัตว์น้ำเศรษฐกิจ อาหารแนวทาง รูปแบบ อินทรีย์ เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในรูปแบบอินทรีย์ แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 ราย แบ่งเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 25 ราย เกษตรกรให้ความสนใจ เป็นอย่างมาก โอกาสนี้ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และคณะ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ เยี่ยมชม นิทรรศการ ด้วย ดำเนินการพื้นที่ บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (544) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร