ข่าวประชาสัมพันธ์ 135/2564 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 135/2564 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร  

News

 เผยเเพร่: 2021-03-29  |   ข่าววันที่: 2021-03-24 |  อ่าน: 81 ครั้ง
 

24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 นนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดอาวุโสอำเภอทรายมูล (รักษาราชการแทนนายอำเภอทรายมูล) หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอทรายมูล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเวียง กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนและพี่น้องประชาชนเขตตำบลนาเวียง จำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดบ้านนาเวียง(สระไตรนุรักษ์ )บ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ในส่วนของกิจกรรมคลินิกด้านประมง นายธนนชัยสืบ พรม ประมงจังหวัด ยโสธร พร้อมด้วยนางทิพย์สุดา ต่างประโคม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 ยโสธร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ประมงอำเภอเลิงนกทา ประมงอำเภอเมืองยโสธร ประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประมงอำเภอป่าติ้ว และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ร่วมจัดกิจกรรมให้คำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังความเสียหายจาก ภัยแล้ง แจกเอกสารคู่มือด้านการประมง และนำพันธุ์ปลาตะเพียนขาว มอบให้กับผู้นำท้องที่ รวมทั้งแจกจ่ายแก่เกษตรกรที่มาร่วม งานจำนวน 50,000 ตัว

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (541) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร