ข่าวประชาสัมพันธ์ 117/2564 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

ข่าวประชาสัมพันธ์ 117/2564 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 

News

 เผยเเพร่: 2021-03-25  |   ข่าววันที่: 2021-03-25 |  อ่าน: 73 ครั้ง
 

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายธีระพงษ์ โสทะรักษ์ เจ้าพนักงานประมง และนายศักดิ์ธนา คำมงคุณ เจ้าหน้าที่ประมง ร่วมกับนางนริสรา สุระสาย? ประมงอำเภอป่าติ้ว? ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ( Field Day) ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ แปลงใหญ่มันสำปะหลัง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยมีนายอรรถวุฒิ? กรุงแสนเมือง? ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เป็นประธานในงาน มีเกษตรกรจากพื้นที่ตำบลโคกนาโก เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 200 คน ภายในงานมีนิทรรศการและกิจกรรมจากหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากภาคเอกชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด สินค้า OTOP จากกลุ่มแม่บ้าน ในการนี้สำนักงานประมงจังหวัดยโสธรได้ให้คำแนะนำแก่เษตรกรและแจกเอกสารความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hits 10 อันดับ
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979)  ข่าวประชาสัมพันธ์ 155/2564 ประมงยโสธรร่วมทำกิจกรรม 5 ส.และกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย.. (979) ข่าวประชาสัมพันธ์ 56/2564.. (748) จังหวัดยโสธร "เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ" วิสัยทัศ "ยโสธรเมืองเกษตรอินทรีย์ เมืองแห่งวิถีอีสาน".. (584) สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1/2564.. (582) เบอร์โทรศัพท์เพื่อประสานงานในการติดต่อสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนเกษตรกรของกรมประมง.. (569) ข่าวประชาสัมพันธ์ 14/2564.. (568) ข่าวประชาสัมพันธ์ 59/2564.. (544) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522) ข่าวประชาสัมพันธ์ 162/2564 เจ้าภาพสวดอภิธรรมศพอดีตประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ .. (522)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

     เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000 :: ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม เพจเฟสบุ๊ค สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร