ข่าวประชาสัมพันธ์ 116/2564 เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการดำเนินงานการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว

 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 116/2564 เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการดำเนินงานการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ข่าวประชาสัมพันธ์ 116/2564 เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามผลการดำเนินงานการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว..คลิก

วันที่ 17 มีนาคม 2564

สำนักงานประมงอำเภอเมืองยโสธรโดย นายพรพิเชษฐ์ ปัญญา ประมงอำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์บ้านดู่ทุ่ง และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ปฎิบัติงานดังนี้

1.เตรียมความพร้อมในการต้อนรับ รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะ โดยทำการติดตั้งชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ และสถานที่สาธิตการเพาะพันธุ์ปลาด้วยวิธีฉีดฮอร์โมน

2.ติดตามผลการดำเนินงานการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนขาว เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ผลการดำเนินงาน พบว่า ไข่ฟักออกเป็นตัว สุขภาพปลาแข็งแรงดี จำนวนพอสมควร คิดเป็นร้อยละ 70

ทั้งนี้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน การให้อาหารไข่แดงและอาหารผง ระมัดระวังเรื่องน้ำล้น สมาชิกกลุ่มเกษตรกรฯ เข้าใจและได้ปฎิบัติตามคำแนะนำเป็นอย่างดี และทำการซักซ้อม กระบวนการ เพาะพันธุ์ ปลาตะเพียนขาว เพื่อสร้างความมั่นใจ

ดำเนินการ ณ พื้นที่บ้านดู่ทุ่ง ม.2 ต.ดู่ทุ่ง อเมือง จ.ยโสธร

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างมิตรภาพที่ดีและช่องทางการตลาด สร้างการรับรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระหว่างเกษตรกร สร้างม... จำนวนผู้อ่าน 279   "ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน เทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566"  จำนวนผู้อ่าน 154 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ถวายปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพลแด่พระส... จำนวนผู้อ่าน 134 สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอกุดชุม ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 134 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ประชุมกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกและกิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566  จำนวนผู้อ่าน 127 ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ติดตามงาน โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรเกษตรทฤษฎีใหม่ ต้อนรับคณะกรรม กรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร... จำนวนผู้อ่าน 124 สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก สำนักงานประมงอำเภอคำเขื่อนแก้ว ร่วมกิจกรรม วันดินโลก  จำนวนผู้อ่าน 118 จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดพิธีปล่อยปลาเพื่อเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิต... จำนวนผู้อ่าน 114 ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผลิตด้านประมง  จำนวนผู้อ่าน 113 ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยโสธร  จำนวนผู้อ่าน 113


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร

    รายละเอียด เลขที่ 92 หมู่ 12 ถนนแจ้งสนิท  บ้านประชาสรรค์  ตำบลตาดทอง  อำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร  35000  email  fpo_yasothon@fisheries.go.th  โทรศัพท์ 045-580218  FAX 045-580218  แฟนเพจ แฟนเพจ
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6