ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง แผนผัง   สถิติ  UIP 8.5K | PV 47.2K

www4.fisheries.go.th/pipo-songkhlaรายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

   (2020-04-01) ประกาศผู้ชนะการเจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติด้านควบคุมเรือประมงพาณิชย์เพื่อติดต่อประสานงานกับชุดสหวิชาชีพ เตรียมและจัดเก็บ..
 114
   (2020-04-01) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง..
 121
   (2020-04-01) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง..
 125
   (2019-09-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางจ้างเหมาบริการตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าเทียบเรือ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง..
 135
   (2019-09-25) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลางจ้างเหมาบริการรับ-ส่ง วิทยุสื่อสาร โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง..
 114

ครม. อนุมัติงบ 1,800 ล้าน ช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่อง ให้กรมประมง...เร่งเดินหน้าโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ทันที

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

 กลุ่มเผยเเพร่เเละประชาสัมพันธ์  2 สัปดาห์  166


นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายมอบหมายให้กรมประมงเร่งเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจต่อเนื่องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เนื่ 

   29 ก.ค. 2564  กตส.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 3 เครื่อง กองตรวจสอบคุณภาพ..    29 ก.ค. 2564  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    29 ก.ค. 2564  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ชั้น 1-5 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 2 เด..    27 ก.ค. 2564  กตป.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน..    27 ก.ค. 2564  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องเวบแคม จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายแล..  อ่านทั้งหมด
   25 มี.ค. 2564  กอส.  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกและการประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ ส 4 กองวิจัยและพ..    24 มี.ค. 2564  กตส.  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    16 มี.ค. 2564  กตส.  ประกาศศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา..    01 มี.ค. 2564  ศทส.  รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรม..    23 ก.พ. 2564  กตส.  ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 34 รายการ กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   29 ก.ค. 2564  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 27 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    29 ก.ค. 2564  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง ชั้น 1-5 อาคารปรีดา กรรณสูต จำนวน 2 เด..    27 ก.ค. 2564  กตป.  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน..    27 ก.ค. 2564  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ คือ กล้องเวบแคม จำนวน 5 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายแล..    23 ก.ค. 2564  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง (สุณิสา) ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..  ประกวดราคา ทั้งหมด
   22 ก.ค. 2564  กตส.  ราคากลาง จัดจ้างบำรุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้..    16 ก.ค. 2564  กรป.  ราคากลางการจัดซื้อรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิตทางการประมง 1 คัน ของกองตรวจสอบเร..    12 ก.ค. 2564  กรป.  ราคากลาง การจ้างบำรุงรักษาระบบการออกหนังสือการแปรรูปสัตว์น้ำ (PSE) และระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (PSM) ภายใต้..    21 มิ.ย. 2564  กปจ.  ราคากลาง ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ ของหน่วยขุดลอกและกำจัดวัชพืชกว๊านพะเยา..    21 มิ.ย. 2564  ศทส.  ราคากลาง จ้างบำรุงรักษาระบบภูมิสารสนเทศ เพื่อบริหารจัดการประมงผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Fisheries Map) ของศูนย์เทคโนโลย..  ราคากลาง ทั้งหมด
   29 ก.ค. 2564  กตส.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 3 เครื่อง กองตรวจสอบคุณภาพ..    23 ก.ค. 2564  กอส.  ประกาศ กรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้..    23 ก.ค. 2564  กค.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1.โครงการครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ 2. 2.โครงการซ่อมใหญ่..    21 ก.ค. 2564  กบม.  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการ กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    21 ก.ค. 2564  กรป.  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง จังหวัดกระบี..  แผนจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

  79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

 

 

 แผนที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)
Latitude:7.203630   Longitude:100.5874000

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-11-14 16:37:44 น. (ลำดับที่: 16)