การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง 

ข่าวกิจกรรม


การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  วัเวลา นที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 7 กรมประมง 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!