ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปมผ.จะทำการตรวจสอบเสถียรภาพการทำงานของอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง หรือ vms เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพหรือที่เรียกว่า vms มีสุขภาพดี และทำการยึดตรึงตีตรา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มี.ค.๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด .....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปมผ.จะทำการตรวจสอบเสถียรภาพการทำงานของอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง หรือ vms เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพหรือที่เรียกว่า vms มีสุขภาพดี และทำการยึดตรึงตีตรา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มี.ค.๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ..... 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-03-03  |   ข่าววันที่: 2017-03-01 |  อ่าน: 1,051 ครั้ง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปมผ.จะทำการตรวจสอบเสถียรภาพการทำงานของอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง หรือ vms เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพหรือที่เรียกว่า vms มีสุขภาพดี และทำการยึดตรึงตีตรา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มี.ค.๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เว้นแต่กรณีที่ต้องจัดหาอุปกรณ์VMS ใหม่ ทดแทนเครื่องเดิมที่เสียเท่านั้น  
      ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวประมง ติดต่อที่ศูนย์ PIPO ที่เรือท่านเข้าออกเป็นประจำ  และนำเรือประมงของท่านเข้าทำการตรวจสภาพระบบ vms ให้มีสุขภาพดี พร้อมใช้งาน และให้เจ้าหน้าที่ทำการยึดตรึงตีตรา สำหรับเรือที่อยู่ระหว่างการเดินทาง และกลับเข้าท่าปกติไม่ทัน ให้เจ้าของเรือติดต่อแจ้งความประสงค์กับ ศูนย์ PIPO ได้ ภายใน ๑๕ มี.ค.๖๐

  •  บทความ
  • รายงานการประชุม Investigative Mind รุ่น 3 ทะเบียนบุคลากร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) Infographic ขั้นตอนการตรวจสอบเรือเข้า - ออก ท่าเทียบเรือประมง คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเข้าออกเรือประมงผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet วิสัยทัศ - พันธกิจกรมประมง ประวัติความเป็นมาของ ศจร.เขต 2 (สงขลา) รายงานการประชุมประจำไตรมาส ที่ 3/2561 แผนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน กฏหมายประมง ฉบับประชาชน ประกาศกรมประมง Link หน่วยงานในสังกัด กบร. รายงานการประชุม พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ชื่อหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมการปฏิบัติงานศูนย์ต่างๆ ของPIPO เขต2 พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 2 (สงขลา) ขั้นตอนการแจ้งเหตุเกี่ยวกับอุปกรณ์ vms สุ่มตรวจสัตว์น้ำหน้าท่าฯ ร่วมตรวจเรือ/สัตว์น้ำ.ณ.ท่าเทียบเรือสงขลา เดือนพฤศจิกายน 2559 หน้าที่ กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง ข้อมูลผลการปฏิบััติงานการแจ้งเข้า - ออก เรือประมง สงขลา

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)

     79 ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000