ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปมผ.จะทำการตรวจสอบเสถียรภาพการทำงานของอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง หรือ vms เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพหรือที่เรียกว่า vms มีสุขภาพดี และทำการยึดตรึงตีตรา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มี.ค.๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด .....

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปมผ.จะทำการตรวจสอบเสถียรภาพการทำงานของอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง หรือ vms เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพหรือที่เรียกว่า vms มีสุขภาพดี และทำการยึดตรึงตีตรา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มี.ค.๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ..... 

ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศปมผ.จะทำการตรวจสอบเสถียรภาพการทำงานของอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง หรือ vms เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพหรือที่เรียกว่า vms มีสุขภาพดี และทำการยึดตรึงตีตรา ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ มี.ค.๖๐ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เว้นแต่กรณีที่ต้องจัดหาอุปกรณ์VMS ใหม่ ทดแทนเครื่องเดิมที่เสียเท่านั้น  
      ดังนั้นจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวประมง ติดต่อที่ศูนย์ PIPO ที่เรือท่านเข้าออกเป็นประจำ  และนำเรือประมงของท่านเข้าทำการตรวจสภาพระบบ vms ให้มีสุขภาพดี พร้อมใช้งาน และให้เจ้าหน้าที่ทำการยึดตรึงตีตรา สำหรับเรือที่อยู่ระหว่างการเดินทาง และกลับเข้าท่าปกติไม่ทัน ให้เจ้าของเรือติดต่อแจ้งความประสงค์กับ ศูนย์ PIPO ได้ ภายใน ๑๕ มี.ค.๖๐

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!